Pratite nas na FejsbukuPratite nas na InstagramuPratite nas na YouTube

Dobrodošli na portal Šabac 24/7 - Vaša najbrža veza sa vestima iz samog grada, Mačve i cele Srbije!

MALI ZVORNIK: SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE 10. MAJA

Mačva
Najava So 400x225

Ana Acan

Predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik, Dragan Savić sazvao je za petak, 10. maja redovnu 2. sednicu lokalnog parlamenta. Predloženi dnevni red zasedanja sadrži 39 tačaka.

Predviđeno je da odbornici najpre razmotre Izveštaj o radu Opštinskog veća i rukovodstva opštine Mali Zvornik, u periodu od 01. jula do 30. oktobra 2023. godine i godišnje izveštaje o radu i programe rada lokalnih javnih ustanova, preduzeća i organizacija, Biblioteke „17. septembar“, Centra za socijalni rad iz Malog Zvornika, Opštinske organizacije Crvrnog krsta i Turističke organizacije opštine Mali Zvornik.

Lokalni parlament izjasniće se i o setu tačaka vezanih za rad Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, među kojima su: Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća “Drina“, Mali Zvornik, za 2023. godinu; Utvrđivanje predloga Odluke o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju finansijskog izveštaja JKP “Drina“, Mali Zvornik, za 2023. godinu; Utvrđivanje predloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju JKP “Drina“, Mali Zvornik, za 2023. godinu; Razmatranje tromesečnog izveštaja JKP “Drina“, Mali Zvornik, o realizaciji Programa poslovanja za period od 01.01. do 31.03.2024. godine; Predlog Odluke o dodeli tekuće i kapitalne subvencije JKP “Drina“, Mali Zvornik; Razmatranje Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik o usvajanju izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Drina“, Mali Zvornik, za 2024. godinu i Razmatranje Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik o usvajanju izmene i dopune Posebnog programa korišćenja sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2024. godinu.

Među predloženim tačkama dnevnog reda predstojećeg 2. zasedanja Skupštine opštine Mali Zvornik je i Izveštaj o izvršenoj terenskoj kontroli od strane komisije za obradu i kontrolu zahteva podnetih po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2022. godinu i za 2023. godinu, kao i godišnji Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Mali Zvornik za period januar 2023. godine – decembar 2023. godine.

Pred odbornicima će se naći i Predlog izmene Plana detaljne regulacije “Uži centar“, Mali Zvornik; Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije “Uređenje drugog dela Priobalja sa pešačkom stazom na KO Sakar“, opština Mali Zvornik; Predlog Odluke da se ne izradi strateška procena uticaja na životnu sredinu za izradu Plana detaljne regulacije “Uređenje drugog dela Priobalja sa pešačkom stazom na KO Sakar“, opština Mali Zvornik; Predlog Odluke o usvajanju Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2024-2028; Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik; Predlog Odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju Završnog računa budžeta opštine Mali Zvornik za 2023. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pristupanju Turističke organizacije opštine Mali Zvornik Turističkoj organizaciji regije Zapadna Srbija, kao i Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda za područje opštine Mali Zvornik za 2024. godinu.

Preostale tačke dnevnog reda su: Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja objekta u javnoj svojini opštine Mali Zvornik i zemljišta za redovnu upotrebu istog na katastarskoj parceli 365/8, KO Budišić, nakon umanjenja početne procenjene vrednosti utvrđene nalazom sudskog veštaka za oblast građevinarstva, broj 060-443/1 od 02.08.2023. godine i Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Mali Zvornik – stambenog objekta sa zemljištem za redovnu upotrebu, katastarska parcela 365/8, KO Budišić; Predlog odluke o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Mali Zvornik za 2024. godinu; Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na statut o prvim izmenama i dopunama statuta Predškolske ustanove “Crvenkapa“, Mali Zvornik; Predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije; Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole “Stevan Filipović“, Radalj; Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Stevan Filipović“, Radalj; Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Nikola Tesla“, Velika Reka; Predlog Rešenja o imenovanju lokalnog Saveta roditelja opštine Mali Zvornik; Odbornička pitanja i Razno.

Početak zasedanja predviđen je u 10 časova.

Pročitajte još: