Pratite nas na FejsbukuPratite nas na InstagramuPratite nas na YouTube

Dobrodošli na portal Šabac 24/7 - Vaša najbrža veza sa vestima iz samog grada, Mačve i cele Srbije!

VLADIMIRCI: OPŠTINSKO VEĆE USVOJILO NIZ ODLUKA I TAČKE NAREDNOG SKUPŠTINSKOG ZASEDANJA

Mačva
Img 229ff020c36a990b71be6488a253a2dd V 1024x536

Ana Acan

Opštinsko veće Vladimiraca na desetoj sednici usvojilo je tačke koje će se naći i na skupštinskom dnevnom redu, a koje se odnose na predloge rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Vladimirci i to javnim nadmetanjem.

Procenjenu tržišnu vrednost jedne od nepokretnosti, koja se otuđuje utvrdilo je Odeljenje za budžet, finansije, lokalne javne prihode i društvene delatnosti i to Odsek za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, a radi se o delu katastarske parcele br 87/1 u KO Vladimirci, koja je građevinska i u površini od 0.48.69 ha. Katastarska parcela br. 1832/1, koja je zapravo njiva 5. klase, u površini od 0.31.69 ha, a nalazi se u KO Provo, takođe se otuđuje uz naknadu.

Za katastarsku parcelu br. 5/2, u kojem slučaju se radi o građevinskom području i koja je upisana u list nepokretnosti br. 214 za KO Riđake, tržišnu vrednost iste, utvrdio je stalni sudski veštak. Površina predmetne parcele, iznosi 0.91.07 ha. Rešenjima, čiji predlozi su jednoglasno utvrđeni na sednici Opštinskog veća, prethodile su Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Vladimirci, koje je Skupština opštine donela 12. marta ove godine, kada je imenovana i Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem.

Img Afa702e05fa8d4df04bb6c4005a54f5b V 864x380

Na sednici su određene i cene ulaznica na bazenima u Vladimircima, upotrebe ležaljki, kao i suncobrana za letnju sezonu 2024. godine. Cena dnevne karte iznosiće 300 dinara, dok će poludnevna (od 15,00 časova) biti 200 dinara. Za decu starosti do 12 godina, ulaz će biti besplatan, kao i za trudnice, invalide i penzionere. Ležaljke će moći da se iznajme po ceni od 200 dinara, a suncobran za 100 dinara.

Ujedno je kao tačka usvojen i zahtev za obezbeđenje finansijskih sredstava potrebnih za nabavku filtera za prečišćavanje vode na bazenima Sportsko – rekreativnog centra, radi nesmetanog i kvalitetnog rada.

Većnici su se složili i oko toga da se Fudbalskom klubu „Hajduk“ iz Debrca, odobre sredstva za izvođenje radova na elektroinstalacijama u prostorijama koje ovaj klub koristi u Domu kulture u Vlasanici. Dodatna podrška koja je pružena, povodom je jubileja 100 godina igranja fudbala na Logorištu, zbog čega je zakazana i prijateljska utakmica sa FK Jedinstvom.

Po pitanju pojedinih zahteva, koji su razmatrani, deo je prosleđen Centru za socijalni rad, u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti, kako bi se prethodno dobilo mišljenje nadležnih i stručnih lica u postupcima priznavanja prava. Uz ostale koji su imovinsko pravne prirode, našao se i zahtev koji se odnosio na otkup parcele, a radi izgradnje balon sale, koji je ocenjen od značaja za opštinu i građane.

Članovi veća su utvrdili i predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za uređenje stambenog bloka između ulica Hilandarske i Novoprojektovane 8 u Vladimircima, koja će se naći i na dnevnom redu Skupštine opštine.

Dugoročna vizija prostornog razvoja je definisanje novog prostornog identiteta implementiranjem savremenih sadržaja u skladu sa trendovima življenja, podizanje opšte razvijenosti, unapređenje kvaliteta življenja i zadovoljenja potreba građana, podizanje aktivnosti prostora, zaštita i unapređenje zatečenih vrednosti u obihvatu plana.

Osnovni cilj njegove izrade je definisanje površine javne namene – novoprojektovane saobraćajnice i uslovi za uređenje i infrastrukturno opremanje novog stambenog bloka u okviru zone jednoporodičnog stanovanja. U vezi sa navedenim i polazni koncept za izradu ovog PDR-a je formiranje novog stambenog bloka sa prepoznatljivim prostornim identitetom, definisanje površine javne namene – regulacionog pojasa planirane saobraćajnice, kao i infrastrukturno opremanje bloka.

Poslednja tačka odnosila se na pitanja i predloge, nakon čega je sednica završena.

Pročitajte još: